نورافکن: مطمئنا شانس قهرمانی داریم/ ویدیو

امید نورافکن پس از دیدار با پارس جنوبی گفت مطمئنا شانس قهرمانی داریم....

ویدیوی صحبت های نورافکن را تماشا می کنید.