نوروزیان، چهارمین المپیکی تیراندازی ایران

با توجه به این که نفر اول مسابقات تفنگ بادی کسب سهمیه هند پیش از این در تفنگ سه وضعیت سهمیه المپیک گرفته بود، پوریا نوروزیان با مدال برنز المپیکی شد ......

با توجه به این که نفر اول مسابقات تفنگ بادی کسب سهمیه هند پیش از این در تفنگ سه وضعیت سهمیه المپیک گرفته بود، پوریا نوروزیان با مدال برنز المپیکی شد.

پوریا نوروزیان در رشته تفنگ بادی ۱۰متر آقایان  امروز دوشنبه18مرداد از ساعت16:30 به مصاف حریفان خود در بازی های المپیک 2016 ریو می رود.

تگ ها


اخبار ویژه تیراندازی