نوستالژی ۲۵ اسفند: پرسپولیس ۲ - مس کرمان ۲/ویدیو

ورزشگاه آزادی ۲۵اسفند ۱۳۹۱ یک تساوی بی حاصل برای پرسپولیس در روزی که باز هم عنایتی به پرسپولیس گل زد...

ورزشگاه آزادی ۲۵اسفند ۱۳۹۱ یک تساوی بی حاصل برای پرسپولیس در روزی که باز هم عنایتی به پرسپولیس گل زد.