نوستالژی مدال/ تصویری زیر خاکی از علی زاغی

سرمربی اسبق تیم ملی و پرسپولیس در روزگاری دور با هیبت مردان آن روزگار در جامعه ظاهر می شد ......

سرمربی اسبق تیم ملی و پرسپولیس در روزگاری دور با هیبت مردان آن روزگار در جامعه ظاهر می شد.
به گزارش خبرنگار مدال، این تصویر دیده نشده به روزهایی برمی گردد که سلطان امروز قلمرو سرخ شهرت چندانی نداشت؛ روزهایی که علی زاغی پسر استثنایی محله عارف با هیبت و شکل و شمایل داش مشتی های قدیم در جامعه ظاهر می شد و رمز و راز محبوبیت فزاینده علی آقا نیز همین مردمی بودن او بود.
این تصویر به اواخر دهه چهل برمی گردد.

تگ ها


اخبار روز فوتبال