نوستالژی مدال/خوش تیپ های دهه ۳۰ در لباس ملی

این تیم را باید تحصیلکرده ترین تیم ملی تاریخ دانست. به گزارش مدال، تیم ملی ایران در دهه ۳۰ ......

این تیم را باید تحصیل‌کرده ترین تیم ملی تاریخ دانست.
به گزارش مدال، تیم ملی ایران در دهه ۳۰ متشکل بود از چهره هایی که هر کدام از بعد تحصیلی در سطح بالایی قرار داشتند.
اینان سمبل های غرور و قدرت و افتخار فوتبال ملی ایران بودند در آن روزگار پایه های اصلی این رشته را شکل دادند.
خوش تیپ های تیم ملی ایران این عکس یادگاری را پیش از دیدار با تیم ملی ژاپن در المپیک توکیو گرفتند.
نفرات داخل عکس ایستاده از چپ: حاتم، افشار، دهداری، کوزه کنانی و برومند
نشسته از چپ: بهشتی، جعفرزاده، عرفان،قلی زاده، ارغوانی و امیرعراقی
گفتنی است که از این تیم تنها پرویز کوزه کنانی در قید حیات است.
روح شان شاد. این تیم را باید تحصیل‌کرده ترین تیم ملی تاریخ دانست.
به گزارش مدال، تیم ملی ایران در دهه ۳۰ متشکل بود از چهره هایی که هر کدام از بعد تحصیلی در سطح بالایی قرار داشتند.
اینان سمبل های غرور و قدرت و افتخار فوتبال ملی ایران بودند در آن روزگار پایه های اصلی این رشته را شکل دادند.
خوش تیپ های تیم ملی ایران این عکس یادگاری را پیش از دیدار با تیم ملی ژاپن در المپیک توکیو گرفتند.
نفرات داخل عکس ایستاده از چپ: حاتم، افشار،دهداری،کوزه کنانی و برومند
نشسته از چپ: بهشتی، جعفرزاده، عرفان، قلی زاده، ارغوانی و امیرعراقی
گفتنی است که از این تیم تنها پرویز کوزه کنانی در قید حیات است.
روح شان شاد.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال