نوستالژی مدال/سلطان و سیم آخر

این تصویری از آخرین روزهای سرمربیگری علی پروین است. به گزارش خبرنگار مدال، در آخرین روزهایی ......


این تصویری از آخرین روزهای سرمربیگری علی پروین است.
به گزارش خبرنگار مدال، در آخرین روزهایی که علی پروین به عنوان سرمربی روی نیمکت پرسپولیس حاضر بود، به دلیل برخی آزارهایی که از سوی مدیریت وقت متوجه او بود چهره ای عصبی از سلطان سرخ ها را می دیدیم.
این یکی از آن حالت های عصبی علی آقا است که در اعتراض به داوری یکی از بازی های پرسپولیس قصد داشت شخصا داور را تنبیه کند.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال