نوستالژی/ کامبک فوق العاده استقلال مقابل نوف باخور ازبکستان

به بهانه اخبار چندروز اخیر رسانه ها و امید به کامبک رسپولیس مقابل کاشیما ویدئویی مشاهده می کنیم از یکی از بهترین بازگشت های فوتبال آسیا و کامبک تاریخی استقلال مقابل نوف باخور ......

به بهانه اخبار چندروز اخیر رسانه ها و امید به کامبک رسپولیس مقابل کاشیما ویدئویی مشاهده می کنیم از یکی از بهترین بازگشت های فوتبال آسیا و کامبک تاریخی استقلال مقابل نوف باخور.

تگ ها


ویدئو استقلال فوتبال