نوشاد عالمیان نفر ۷۲ تنیس روی میز جهان شد

نوشاد عالمیان در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز یک پله صعود کرد....

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از ایسنا، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رنکینگ جدید بازیکنان را اعلام کرد. در این رنکینگ تنها نوشاد عالمیان تغییر جایگاه داشت و توانست با یک پله صعود در رده ۷۲ جهان قرار بگیرد.


رنکینگ بازیکنان به شرح زیر است:(اعداد داخل پرانتز رنکینگ قبلی بازیکنان است).

 *رنکینگ مردان:
۷۲-نوشاد عالمیان (۷۳)
۱۲۷- نیما عالمیان (بدون تغییر جایگاه)

*رنکینگ زنان:
۲۲۱- ندا شهسواری( بدون تغییر جایگاه)
۵۳۷- شیما صفایی( بدون تغییر جایگاه) 

تگ ها


تنیس روی میز نوشاد عالمیان