نویر: در بازی های اخیر خیلی بدشانس بوده ام

نویر می گوید بازیکنان آلمان می دانند در چه موقعیت حساس و مهمی قرار گرفته اند ......

نویر می گوید بازیکنان آلمان می دانند در چه موقعیت حساس و مهمی قرار گرفته اند.

به گزارش مدال، آلمان در گروهش در لیگ ملت های اروپا، قعرنشین است و حالا باید به دیدار فرانسه برود.

به گزارش اسکای، مانوئل نویر در واکنش به انتقادات لوتار ماتئوس اظهار داشت:

او می تواند هرچه می خواهد بگوید. من در بهترین فرمم قرار دارم و مشکلی ندارم. فقط اخیرا موقعیت خاصی پیش نیامده که من بتوانم خودم را نشان دهم. در این بازی ها خیلی بدشانس بودم.

وی در مورد بازی با فرانسه افزود:

باید برابر قهرمان جهان بازی کنیم. به نظرم همین نکته برای باانگیزه بودن ما کافی است. ما انگیزه بالایی داریم و می خواهیم سه امتیاز را به دست بیاوریم. به خوبی می دانیم که در چه موقعیت مهم و جدی قرار داریم. بازیکنان تیم، زیاد در این مورد با هم حرف می زنند. ما اتحاد خوبی در تیم داریم.

تگ ها


مانوئل نویر آلمان فوتبال