نگاهی به مدل ویژه «آدیداس» با طراحی «دیوید بکام»

مدل جدید ادیداس با توجه به لحظات برتر دوران بازی دیوید بکام و با مشورت با شخص او طراحی شده است ......

مدل جدید ادیداس با توجه به لحظات برتر دوران بازی دیوید بکام و با مشورت با شخص او طراحی شده است. نگاهی کوتاه به نمونه های مختلف این مدل داشته باشیم.

تگ ها


فوتبال