نگاهی کوتاه به رشته تیراندازی در المپیک

رشته ی تیر اندازی که در آن دقت حرف اول را می زند برای اولین بار در المپیک 1896 آتن به رقابت های المپیک اضافه شد و جزء اولین رشته های عصر جدید می باشد ......

رشته ی تیر اندازی که در آن دقت حرف اول را می زند برای اولین بار در المپیک 1896 آتن به رقابت های المپیک  اضافه شد و جزء اولین رشته های عصر جدید می باشد. در المپیک ریو، شرکت کنندگان رشته تیراندازی برای کسب عنوان قهرمانی در 9 ماده مختلف مردان و زنان به رقابت خواهند پرداخت که همه این رقابت ها به صورت انفرادی برگزار خواهد شد. 

تگ ها


تیراندازی