نگاه آماری به نیمه نخست دیدار ایران و ژاپن

دیدار ایران و ژاپن با تساوی بدون گل در نیمه نخست به پایان رسید....

دیدار ایران و ژاپن با تساوی بدون گل در نیمه نخست به پایان رسید.


به گزارش مدال، در زیر نگاهی آماری داشته ایم به نیمه اول دیدار ایران و ژاپن:

*مالکیت

ایران: 41

ژاپن: 59

*شوت به دروازه:

ایران: 3

ژاپن: 3

*تعداد پاس:

ایران: 147

ژاپن: 210

*کارت زرد

ایران: 2

ژاپن: صفر

*کارت قرمز

ایران: صفر

ژاپن: صفر

*گل

ایران: صفر 

ژاپن: صفر