نگاه زنوزی به بهتاج برای مدیرعاملی تراکتورسازی

مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی کاندیدای نخست مدیرعاملی باشگاه تراکتورسازی است....

مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی کاندیدای نخست مدیرعاملی باشگاه تراکتورسازی است.

به گزارش مدال،پس از مطرح شدن نام گرشاسبی برای مدیرعاملی باشگاه تراکتورسازی و تکذیب شدن آن توسط رییس هیات میره این باشگاه ، حال نام ایوب بهتاج برای نشستن روی صندلی داغ مدیرعاملی تراکتورسازان به گوش می رسد.بهتاج که هم اکنون مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی است سابقه مدیریتی در مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اردبیل را نیز دارد.