نیمار به امباپه حسادت می کند؟/ شهر پر از بنرهای امباپه!

به گفته ال پاریس، تمجید های بیش از حد ازامباپه باعث عصبانیت نیمار شده است ......

به گفته ال پاریس، تمجید های بیش از حد ازامباپه باعث عصبانیت نیمار شده است.

در حالی که نیمار به عنوان گرانترین بازیکن تاریخ به پاریسن ژرمن پیوسته اما درخشش زیاد امباپه موجب شده تا همگان لب به تحسین از او بگشایند. حالا هم  نصب بنرهایی با مضمون تمجید از امباپه باعث جبهه گرفتن نیمار شده است.
روی این بنرها نوشته شده: سال 98 سال بسیار مهمی برای فوتبال فرانسه است زیرا امباپه در آن متولد شده! (کنایه به پراهمیت تر بودن تولد امباپه نسبت به قهرمانی فرانسه در جام جهانی 98!)

تگ ها


کیلیان امباپه پاری سن ژرمن فوتبال