نیمار در کنار مسی - نیمار در کنار امباپه

در این ویدیو نگاهی داریم به عملکرد نیمار جونیور بازیکن حال حاضر تیم پاریسنژرمن در کنار دو نفر از بازیکنان بزرگ دنیای فوتبال یعنی مسی و امباپه ......

در این ویدیو نگاهی داریم به عملکرد نیمار جونیور بازیکن حال حاضر تیم پاری‌سن‌ژرمن در کنار دو نفر از بازیکنان بزرگ دنیای فوتبال یعنی مسی و امباپه.

تگ ها


نیمار پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال