نیوزیلند؛ بهشتBMX سواران (قسمت سوم)

در سومین قسمت مجموعه تور بی ام ایکس سواران در نیوزیلند با دیوید گادزیک و دوستانش در دیدنی ترین پیست های نیوزیلند همراه خواهیم شد ......

در سومین قسمت مجموعه تور بی ام ایکس سواران در نیوزیلند با دیوید گادزیک و دوستانش در دیدنی ترین پیست های نیوزیلند همراه خواهیم شد.