نیوزیلند – بهشت بی. ام. ایکس. – قسمت دوم

در دومین قسمت تور بی ام ایکس سواران در نیوزیلند، با دیوید گادزیک و تیم همراهش در یکی از بهترین پیست های جهان در نیوزیلند همراه خواهیم شد و تکنیک های بی نظیرشان را می بینیم ......

در دومین قسمت تور بی ام ایکس سواران در نیوزیلند، با دیوید گادزیک و تیم همراهش در یکی از بهترین پیست های جهان در نیوزیلند همراه خواهیم شد و تکنیک های بی نظیرشان را می بینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس