هادی ساعی به دادسرا احضار شد

هادی ساعی قهرمان سابق المپیک به دستور قاضی به دادسرار احضار شد تا زوایای پنهان مرگ عموی هادی ساعی با توضحیات بیشتر روشن شود ......

هادی ساعی قهرمان سابق المپیک به دستور قاضی به دادسرار احضار شد تا زوایای پنهان مرگ عموی هادی ساعی با توضحیات بیشتر روشن شود.

،در توضیح این خبر آمده است: با گذشت دو سال از مرگ عموی هادی ساعی در جریان درگیری در باشگاه سوارکاری، بازپرس جنایی دستور احضار قهرمان سابق تکواندو ایران و دو کارگر شهرداری را در رابطه با این درگیری صادر کرد.

 

تگ ها


اخبار روز المپیک