هاشمی: بسکتبال را با قوانینش بازی کنیم نه با دست و پا انداختن

مصطفی هاشمی پس از برتری 75 بر 72 مقابل شهرداری گرگان اظهار داشت: این ذات ورزش است که یک روز خوب بازی می کنید و یک روز هم بد ......

مصطفی هاشمی پس از برتری 75 بر 72 مقابل شهرداری گرگان اظهار داشت: این ذات ورزش است که یک روز خوب بازی می کنید و یک روز هم بد. اما وقتی 39 دقیقه اجازه می دهید تیم حریف هرکاری بکند در ثانیه های آخر خود را محق می داند و فقط به سوت و اتفاقات آخر بازی نگاه می کنند.

وی ادامه داد: خواهش می کنم که افراد را محق نکنید. وقتی خود را محق بدانند فکر می کنند بسکتبال ما فقط همین است. بسکتبال این نیست که با دست و پا حریف را نگه دارید. این اتفاقات می افتد که همه چیز را رها می کند و فقط به سوت آخر نگاه می کنند معیار قضاوت می شود.
سرمربی مهرام در مورد اینکه در ثانیه های پایانی تیم تان بازگشت، گفت: ما باید همان کوارتر اول باز می گشتیم و نباید به ثانیه های آخر می کشید. بسکتبال ما باید با بسکتبال بازی کردن رشد کند نه با هیاهو. بسکتبال را با قوانینش بازی کنیم نه با کشیدن پیراهن و دست انداختن.
هاشمی در مورد اینکه سرمربی گرگان معتقد بود اگر مهرام را می بردیم آنها زیر سوال می رفتند، گفت شنونده باید عاقل باشد!

تگ ها


اخبار روز بسکتبال