هاشور (27): فوتبال ایران در جهان‌های موازی!

در قسمت جدید هاشور به بررسی فوتبال ایران در جهان موازی پرداخته‌ایم....

برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران نا‌م‌هایی چون مورینیو و زیدان در رسانه‌ها مطرح شده است اما آن‌ها شاید در دنیای موازی هم به ایران نیایند. راستی در جهان‌های موازی فوتبال ایران چگونه است؟