هاشور(۱۷)؛ پنج پیش بینی برای بازی ایران-مراکش

در قسمت هجدهم مجموعه اختصاصی هاشور از اپلیکیشن مدال سراغ بازی ایران و مراکش رفته و پنج نتیجه احتمالی را بررسی می کنیم ......

در قسمت هجدهم مجموعه اختصاصی هاشور از اپلیکیشن مدال سراغ بازی ایران و مراکش رفته و پنج نتیجه احتمالی را بررسی می کنیم. 

تگ ها


طنز ورزشی هاشور جام جهانی 2018 ایران فوتبال