هاشور (15) هفت پیش‌بینی برای فوتبال در سال 97

از قدیم گفتند که سالی که نکوست از دلارش پیداست و در این اوضاع وانفسای اقتصادی چه بسا فوتبال هم برایمان خوابهای عجیب دیده است ......

از قدیم گفتند که سالی که نکوست از دلارش پیداست و در این اوضاع وانفسای اقتصادی چه بسا فوتبال هم برای‌مان خواب‌های عجیب دیده است. در قسمت پانزدهم مجموعه اختصاصی هاشور هفت پیش‌بینی برای فوتبال در سال 1397 خواهیم داشت. با مدال همراه باشید.

تگ ها


طنز ورزشی هاشور لیگ برتر خلیج فارس فوتبال