هاشور(22) کل‌کل بازی‌های آسیایی با بابابزرگ بی‌اعصاب!

بازی های آسیایی 2018با 62 مدال و رتبه ششمی کاروان ایران به پایان رسید. در قسمت 22 هاشور مجری خاطره خود از کل کل بازیهای ......

بازی های آسیایی 2018 با 62 مدال و رتبه ششمی کاروان ایران به پایان رسید. در قسمت 22 هاشور مجری خاطره خود از کل کل بازی‌های آسیایی با بابابزرگ کهنه کارش را تعریف می کند. با مدال همراه باشید.
 

تگ ها


طنز ورزشی هاشور فوتبال