Banner

هاشور (26) جام ملت‌های آسیا؛ آنچه گذشت و آنچه خواهید دید!

در قسمت جدید هاشور به سراغ جام ملت‌های آسیا رفته‌ایم....

روز سوم از بازی‌های مرحله گروهی در جریان است. در این قسمت از هاشور، 2 روز ابتدایی جام ملت‌ها را بررسی کرده‌ایم.

تگ ها


ویدئو هاشور فوتبال