هالگریسمون: مصدومیت ترابی بزرگترین شکست بود

سرمربی ایسلندی العربی قطر به مصدومیت بازیکن ایرانی تیمش واکنش نشان داد....

سرمربی العربی درباره مصدومیت مهدی ترابی که منجر به تعویض زود هنگامش در دقیقه ۱۷ بازی با المرخیه شد، اظهار داشت: مصدومیت مهدی ترابی بزرگترین شکست برای العربی در این دیدار بود. با بازیکنان العربی در این مورد صحبت کردم و به آنها گفتم که باید پیروز شویم و به دیدار فینال صعود کنیم.

تگ ها


العربی مهدی ترابی قطر