هتریک کردن دروازه بان «میدلزبورو» در لایی خوردن!

دروازه بان میدلزوبورو سه بار دروازه خود را مقابل چلسی باز شده دید و نکته جالب این بود که این دروازه بان هر سه گل را لایی خورد و در لایی خوردن هتریک کرد ......

دروازه بان میدلزوبورو سه بار دروازه خود را مقابل چلسی باز شده دید و نکته جالب این بود که این دروازه بان هر سه گل را لایی خورد و در لایی خوردن هتریک کرد.

تگ ها


میدلزبورو لیگ برتر فوتبال