هت تریک آگوئرو؛ منچسترسیتی 3 - 1 آرسنال

گل سوم منچسترسیتی توسط آگوئرو به ثمر رسید....

گل سوم منچسترسیتی را تماشا می کنید.