هت تریک استقلال و شفر مقابل الهلال /ویدیو

خلاصه سه بازی و برد پیاپی استقلال برابر الهلال را می بینید....

سایت مدال /استقلال  با مربیگری شفر سه بار متوالی  الهلال را برده، آیا آبی ها الهلال را در بازی برگشت چهار تایی می کنند؟! 
در این ویدیوی ویژه نگاهی داشته ایم به خلاصه سه بازی برد پیاپی استقلال برابر الهلال عربستان

استقلال 1 - الهلال 0 
گل : مامه تیام 
اول اسفند 1396

استقلال 1 - الهلال 0 
گل : وریا غفوری
27 فروردین 1397

استقلال 2 - الهلال 1
گلها : علی کریمی و پژمان منتظری
19 فروردین 1398