هت تریک لیونل مسی؛ سویا 2 - 3 بارسلونا

گل سوم بارسلونا توسط مسی به ثمر رسید....

گل سوم لیونل مسی را تماشا می کنید.