هت تریک کاوانی؛ موناکو 0 - 3 پاری سن ژرمن

کاوانی گل سوم تیمش را به ثمر رساند. ......

کاوانی گل سوم تیمش را به ثمر رساند.

تگ ها


فوتبال