هدف تابستانی اتلتیکومادرید؛ ایسینیه، جایگزین گریژمان؟

بعد از مصاحبه دیروز لورنزو ایسینیه، کاپیتان پارتنوپی و توافق او برای احتمال جدایی از ناپولی در ماههای آینده، حالا مطبوعات ایتالیایی از جدیترین مشتری او پردهبرداری کردند ......

بعد از مصاحبه دیروز لورنزو ایسینیه، کاپیتان پارتنوپی و توافق او برای احتمال جدایی از ناپولی در ماههای آینده، حالا مطبوعات ایتالیایی از جدیترین مشتری او پردهبرداری کردند ...

بعد از مصاحبه دیروز لورنزو ایسینیه، کاپیتان پارتنوپی و توافق او برای احتمال جدایی از ناپولی در ماه‌های آینده، حالا مطبوعات ایتالیایی از جدی‌ترین مشتری او پرده‌برداری کردند. آتلتیکومادرید در صورت جدایی گریژمان در تابستان سراغ کاپیتان ناپولی خواهد رفت و با پیشنهادی 80میلیون یورویی به دنبال جذب او خواهد بود. هرچند لیورپول و آرسنال و پی‌اس‌جی هم به عنوان دیگر مشتریان ستاره ایتالیایی مطرح شده‌اند.