هدف گیری‌های حیرت انگیز با توپ فوتبال

دو حرفه ای فوتبال فری استایل در انگلیس با تکنیک های ابداعی خود آنقدر مشهور شده اند که بزرگان دنیای فوتبال را هم به برنامه خود می کشانند ......

دو حرفه ای فوتبال «فری استایل» در انگلیس با تکنیک های ابداعی خود آنقدر مشهور شده اند که بزرگان دنیای فوتبال را هم به برنامه خود می کشانند.

در این اجرای دیدنی آنها توپ را با تکنیک هایی حیرت آور به هدف می زنند. 

تگ ها


فوتبال