هروی: پورشیب به خاطر مهدی‌زاده به فرانسه می‌آید

سرمربی تیم ملی کاراته گفت: حضور پورشیب کنار مهدی‌زاده موثر است و به او کمک می‌کند، ذبیح نشان داد برای او جمع مهم است....

وی در خصوص مسابقات کسب سهمیه فرانسه گفت: انشالله که مسابقات خوب است. مهدی‌زاده شرایط خوبی دارد و اگر اتفاق خاصی نیفتد حق او کسب سهمیه است.

تگ ها


کاراته