هزارمین گل «سری آ» در فصل 2017-2016

هزارمین گل فصل سری آ هفته پیش به ثمر رسید. به این بهانه مروری بر هزارمین ......

هزارمین گل فصل سری آ هفته پیش به ثمر رسید. به این بهانه مروری بر هزارمین گل فصل های گذشته و آمارهای جالب گلزنی در فصل جاری سری آ داشته باشیم.

تگ ها


ساسولو سری آ فوتبال