هزار نوجوان خوشحال در «سانتیاگو برنابئو»

بیش از 20 هزار هوادار رئال در تعطیلات ایستر از رئال مادرید و ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو دیدن کردند ......

بیش از 20 هزار هوادار رئال در تعطیلات ایستر از رئال مادرید و ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو دیدن کردند.

تگ ها


لالیگا فوتبال