هشتمین سال، بدون حجازی/ ویدیو

دوم خرداد برای اهالی فوتبال یادآور روزی تلخ است....

روزی که در آن ناصر حجازی دروازه بان افسانه ای تاریخ فوتبال ایران برای همیشه از بین دوست دارانش پر کشید و به آسمان ها رفت. حالا غم از دست دادن اسطوره استقلالی فوتبال ایران هشت ساله شده است.

تگ ها


ویدئو ویدیو استقلال ناصر حجازی سالگرد ناصر حجازی فوتبال