هشت رشته‌ای که به فدراسیون معلولین نرسید

وزارت ورزش از ادامه فعالیت ھشت رشته ورزشی معلولین در فدراسیون‌ھای مربوطه خبر داد....

به گزارش "ورزش‌سه"، با اینکه تا چند سال قبل فعالیت‌های تمامی رشته‌های ورزشی در بخش معلولین زیر نظر فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین صورت می گرفت، با تصمیم وزارت ورزش فعالیت چند رشته در بخش معلولان به فدراسیون های ملی دیگر واگذار شد. 


از چند ماه قبل که شروین اسبقیان در فدراسیون جانبازان و معلولین روی کار آمد، وعده داد که می‌خواهد این رشته‌ها را به زیر مجموعه فدراسیون معلولین بازگرداند، اما گویا وزارت ورزش به تصمیم قبلی خود پایبند بوده و اجازه چنین انتقالی را نمی‌دهد. 


علی رغبتی، مدیرکل دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش ضمن اعلام این خبر گفت: در جلسه ای که بعدازظھر امروز حضور مھدی علی نژاد معاون ورزش قھرمانی وزارت ورزش و جوانان، محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی پارالمپیک، محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان، سیدشروین اسبقیان رییس فدراسیون معلولین و جانبازان و اینجانب در دفتر معاونت توسعه ورزش قھرمانی و حرفه ای برگزار شد، بعد از بررسی‌ھای بعمل آمده و نظر نھایی حاضرین در جلسه مقرر شد رشته‌ھای تنیس، تنیس‌روی‌میز، تکواندو، قایقرانی، تیراندازی با کمان، دوچرخه سواری، بدمینتون و سوارکاری ھمچون گذشته در فدراسیون‌ھای ملی مرتبط به فعالیت خود ادامه بدھند.


رغبتی افزود: این تصمیم کارشناسی و قطعا به نفع رشته‌ھای یادشده خواھد بود، چرا که به لحاظ ماهیت کاری سنخیت بیشتری بین آنها وجود دارد و فعالیت این رشته ها در تمامی ابعاد، تخصصی‌تر پیش خواھد رفت، ضمن اینکه در فدراسیون‌ھای جھانی و بین‌المللی نیز روال فعالیت به ھمین شکل است.


مدیرکل دفتربرنامه ونظارت ورزش قهرمانی تاکید کرد که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک براساس برنامه‌ھا و عملکرد این رشته‌ھا، از آنھا حمایت خواھد کرد.

تگ ها


پارالمپیک