هشدار معاون دادستان خراسان رضوی به افراد سودجو

به گزارش سایت مدال، قاضی حسن حیدری گفت:متاسفانه برخی افراد ب رفتاری غیر قانونی اقدام به راه اندازی بازار سیاه دیدار افتتاحیه لیگ کردند و با انتشار آگهی های متعدد در چند اپلی کیشن خرید و فروش قیمت بلیت این بازی را تا مرز هفتصد هزار تومان رساندهاند که این مساله رفتاری غیر قانونی است ......

به گزارش سایت مدال، قاضی حسن حیدری گفت:متاسفانه برخی افراد ب رفتاری غیر قانونی اقدام به راه اندازی بازار سیاه دیدار افتتاحیه لیگ کردند و با انتشار آگهی های متعدد در چند اپلی کیشن خرید و فروش قیمت بلیت این بازی را تا مرز هفتصد هزار تومان رسانده‌اند که این مساله رفتاری غیر قانونی است.
با ارسال نامه ای به پلیس فتا دستور پیگیری را صادر کردیم و قطعا بامنتشرکنندگان چنین آگهی هایی برخورد قانونی خواهد شد. لذا به تمام علاقمندان به فوتبال توصیه میکنیم از ورود به این ماجرا خودداری کنند.

تگ ها


پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال