هفده پاس گل تاریخی «لبران جیمز» برابر واشنگتون ویزاردز

لبران جیمز، ستاره کلیولند بامداد دوشنبه در بازی برابر واشنگتون ویزاردز برای اولین بار در دوران بازی اش در موفق شد هفده پاس گل برای هم تیمی هایش ارسال کند و از عوامل اصلی پیروزی تیمش در این بازی حساس بود ......

لبران جیمز، ستاره کلیولند بامداد دوشنبه در بازی برابر واشنگتون ویزاردز برای اولین بار در دوران بازی اش در موفق شد هفده پاس گل برای هم تیمی هایش ارسال کند و از عوامل اصلی پیروزی تیمش در این بازی حساس بود. تمام هفده پاس جیمز را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


بسکتبال