همسیک: مرتنز مشکلی ندارد

درهفته بیست و سوم سری آ، ناپولی با درخشش دریس مرتنز توانست بنونتوی قعر جدولی را شکست داده و به صدرنشینی اش تداوم بخشد ......

درهفته بیست و سوم سری آ، ناپولی با درخشش دریس مرتنز توانست بنونتوی قعر جدولی را شکست داده و به صدرنشینی اش تداوم بخشد. دریس مرتنز در این بازی مصدوم شد و این موضوع نگرانی هواداران پارتنوپی را بر انگیخت اما مارک همشیک کاپیتان 30 ساله ناپولی در گفتگو با اسکای ایتالیا، خیال هواداران تیمش را راحت کرد:
روی کار خودمان متمرکز هستیم. هر بازی برای ما همانند یک فینال است و اگر می خواهیم که صدرنشین بمانیم، نباید امتیازی را از دست دهیم. مصدومیت مرتنز؟ ما نیز در ابتدا ترسیده بودیم اما چیز مهمی نیست. آن چه که اهمیت دارد، کاری است که تیم در حال حاضر انجام می دهد. می خواهیم تا پایان فصل، این گونه پیش برویم.

تگ ها


اخبار روز Marek Hamšík ناپولی سری آ فوتبال