همه با هم برای صلاح!

پس از تعویض صلاح در دقیقه 75 دیدار لیورپول و رم، تا چند دقیقه بعد طرفداران همچنان به تشویق بازیکن مصری ادامه دادند ......

پس از تعویض صلاح در دقیقه 75 دیدار لیورپول و رم، تا چند دقیقه بعد طرفداران همچنان به تشویق بازیکن مصری ادامه دادند.

تگ ها


UEFA Champions League فوتبال