منتظر واکنش برانکو به قرار گرفتن سه بازیکن اسم و رسم دار در لیست مازاد

بنابر گمانه زنی برخی رسانه ها سه بازیکن اسم و رسم دار در لیست مازاد پرسپویس قرار دارند....

بنابر گمانه زنی برخی رسانه ها سه بازیکن اسم و رسم دار در لیست مازاد پرسپویس قرار دارند.

به گزارش مدال، برخی رسانه ها از قرار گرفتن  سه بازیکن اسم و رسم دار در لیست خروجی برانکو و پرسپولیس خبر داده اند . برانکو مکرر گفته بعد از جام حذفی لیست می دهم. باید دید  واکنش باشگاه و برانکو چه خواهد بود. طی روزهای اخیر مکرر  درباره لیست خروج پرسپولیس در رسانه ها گمانه زنی هایی  منتشر شده. این اولین گمانه زنی نیست، آخرین هم  نیست اما خب خیلی صریح و جنجالی است.