همه چیز درباره فرمان اتومبیل های فرمول 1 (دوبله)

شاید برای شما هم سوال شده باشد که آن همه دکمه و سوویچ و آن نمایشگر روی فرمان اتومبیل های فرمول 1 چه کاربردی دارد و هر کدام از آنها چه چیزی را کنترل می کنند ......

شاید برای شما هم سوال شده باشد که آن همه دکمه و سوویچ و آن نمایشگر روی فرمان اتومبیل های فرمول 1 چه کاربردی دارد و هر کدام از آنها چه چیزی را کنترل می کنند. خب در این ویدئو سراغ یکی از مهندسان «فرناندو آلونسو» می رویم تا او پاسخ این پرسش ها را به ما بدهد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس