همیلتون: تغییر قوانین سرعت مرسدس را کم می‌کند

قهرمان ۷ دوره فرمول یک معتقد است تغییر قوانین این رقابت‌ها سرعت تیم مرسدس را کم می‌کند....

لوئیس همیلتون گفت: تردیدی نیست که تغییر قوانین فرمول یک سرعت تیم مرسدس را کاهش می‌دهد. این اتفاق در حالت‌های ویژه عملکرد موتورها در اواسط فصل گذشته رخ داد. با این وجود اشکالی ندارد. ما عاشق چالش‌ها هستیم و سخت کار می‌کنیم.

تگ ها


لوئیس همیلتون اتومبیل رانی