هنرنمایی پدربزرگ در گل کوچیک

......

پدربزرگ بعد از سال ها هوس فوتبال و گل کوچیک کرده ولی متاسفانه زمین لغزنده به او اجازه نداد که تمام تکنیک های خودشو به نمایش بذاره!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال