هنر دفاع با الساندرو نستا

در این ویدیو مروری داریم بر مهارتهای دفاعی، تکلها و گلهای الساندرو نستا مدافع پیشین تیم ملی ایتالیا و میلان ......

در این ویدیو مروری داریم بر مهارت‌های دفاعی، تکل‌ها و گل‌های الساندرو نستا مدافع پیشین تیم ملی ایتالیا و میلان.