هنر دوچرخه سواران کوهستان در پیست زیبای جنگلی

چهار نفر از بچه های با ذوق و حرفه ای دوچرخه سواری کوهستان یک مسیر شاهکار و زیبا برای بیشتر کردن هیجان و لذتشون درست کردن ......

چهار نفر از بچه های با ذوق و حرفه ای دوچرخه سواری کوهستان یک مسیر شاهکار و زیبا برای بیشتر کردن هیجان و لذتشون درست کردن. آنها با استفاده از تخته های چوبی و خاک مسیر را برای پرش و چرخش محیا کردند و بعد همگی به پیست سرازیر شدند. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس