هواداران برایتون برای جهانبخش شعار ساخته اند!

علیرضا جهانبخش نزد هواداران برایتون مجبوب شده است! جهانبخش ملی پوش فوتبال ایران که گرانتری ......

علیرضا جهانبخش نزد هواداران برایتون مجبوب شده است!

جهانبخش ملی پوش فوتبال ایران که گرانترین بازیکن تاریخ برایتون محسوب می شود، نزد هواداران هم محبوب است و به همین دلیل آنها شعار مخصوصی را برای آنها آماده کرده اند که بخشی از آن به شرح زیر است:

آقای گل هلند به تیم ما آمد - او را دوست داریم.

به نظر می رسد در صورت گلزنی او محبوب تر هم بشود.

تگ ها


علیرضا جهانبخش برایتون و هاو آلبیون لیگ برتر فوتبال