هواداران پرسپولیس لپ تاپ عکاس ورزشی را شکستند

هواداران خشمگین سرخپوشان پس از برگرداندن پنالتی پرسپولیس توسط داور لپ تاپ عکاس ورزشی را شکستند...

هواداران خشمگین سرخپوشان پس از برگرداندن پنالتی پرسپولیس توسط داور لپ تاپ عکاس ورزشی را شکستند

هواداران خشمگین پرسپولیس بعد از وتو شدن پنالتی پرسپولیس لپ تاپ عکاس فارس را شکستند.

به گزارش مدال، بعد از اینکه حسین زرگر پنالتی اعلام شده به سود پرسپولیس را برگرداند و این پنالتی را لغو! کرد. هواداران پرسپولیس خشمگین شدند و یک بطری آب معدنی به سمت عکاس فارس که در کنار زمین حضور داشت پرتاب کردند که این بطری ابتدا به صورت مهدی زارع خورد و سپس به لپ تاپ او اصابت کرد و لپ تاپ این عکاس پرتلاش را شکستند.