هواداران کره‌ای کی روش را نمی‌خواهند

نظرسنجی بخش انگلیسی سایت فوتبال کره نشان میدهد هوادارانشان سایر گزینهها را به کیروش ترجیح میدهند ......

نظرسنجی بخش انگلیسی سایت فوتبال کره نشان میدهد هوادارانشان سایر گزینهها را به کیروش ترجیح میدهند ...

نظرسنجی بخش انگلیسی سایت فوتبال کره نشان می‌دهد هواداران‌شان سایر گزینه‌ها را به کی‌روش ترجیح می‌دهند.
کارلوس کی‌روش قراردادش با فدراسیون فوتبال به پایان رسیده و از چند تیم از جمله کره جنوبی پیشنهاد دارد اما نظرسنجی بخش انگلیسی سایت فوتبال کره نشان می‌دهد هواداران‌شان سایر گزینه‌ها را به کی‌روش ترجیح می‌دهند. در این نظرسنجی تنها نزدیک به 9 درصد به سرمربی تیم ملی ایران رای دادند. 
فدراسیون فوتبال ایران پس از پایان یافتن قرارداد کی روش با او مذاکراتی انجام داده اند و به نظر می رسد با توجه به حل مشکل سربازی ملی پوشان، کی روش به زودی قرارداد جدیدش را با فدراسیون فوتبال ایران به امضا برساند.